1
فرق بین سکه نقره ایرانی عیار پایین و سکه بریتانیا
با عرض ادب واحترام خدمت بزرگواران
یک سوال واسم پیش امده سکهای محمد رضا با عیار 600
که نقره پایین داره بعداز چرخش دربازار تاحدودی به رنگ مس برمیگردد
ولی مثال درسکها عراق غازی اول که ضرب لندن هست باعیار 500 باهمان مشخصات وچرخش دربازار ولی به رنگ مس درنمیاد به همان مقدار سکهای عیار شصدبااینکه عیارشون کمتر علت چیست ممنون وسپاس گذارم