1
سکه 50 ریالی سال 1362 دو رو جمهوری اسلامی
با سلام خدمت کارشناسان محترم
کمیت کیفیت و ارزش سکه 50 ریالی سال 1362 دو رو جمهوری اسلامی را تعیین بفرمایید