دکمه قاجاری
درود
با توجه به تاج به نظر من قاجاری هست
شما هم نظرتون رو بگید سپاسگزارم
ارزشش چند هست؟ آیا دکمه قاجاری هست؟