0
سکه چکشی تاریخ 930
باسلام
لطفا اصالت رو بگید
سکه چکشی به تاریخ 930 هست؟
درود سکه مربوط به شاه طهماسب هست فکر کنم نه عثمانی