0
ایا این مدال جمهوری ارزش کلکسیونی دارد
سلام خسته نباشید این مدال جمهوری ارزش کلکسیونی دارد؟