0
قیمت مدال دوهزار و پانصدمین سال
باسلام
سکه یابود دو هزار و پانصدمین سال سلطنت همانگونه که در عکس می بینید قیمت تقریبیش چقدر هست؟