0
20 ریالی پهلوی
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید قیمت اسکناس 20 ریال پهلوی چقدر است؟
ممنون از شما
این اسکناس کجاش سوخته از خودت حرف در میاری