سکه 20 ریال 1354 مکرر
سلام و تشکر از کارشناسان محترم.درجه کیفی و ارزش سکه را لطفا بفرمایید