0
شناخت سکه قدیمی
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک میشه بگید این سکه چقدر قدمت دارد و ارزش مالی دارد یا نه ممنون از شما کارشناس های محترم