0
این سکه از جنس چیست
باسلام
این سکه از جنس چیست؟
پشت سکه طلایی میباشد
ممنون اگر راهنمایی کنید برای چه کشوری و چه دوره ای است
ممنون