2
تشخیص اصالت مدال قورخانه
درود بر استادان
من یک مدال قورخانه دارم میخوان اصالت اون تایید یا رد بشه
ممنون
کارشناسان محترم من این سکه رو به شرط اصل و کارشناسی گرفتم دوستان در تبریز کارشناس کسی هست از نزدیک ببینه