صفحه قبل
تشخیص اصالت مدال قورخانه
درود بر استادان
من یک مدال قورخانه دارم میخوان اصالت اون تایید یا رد بشه
ممنون
کارشناسان محترم من این سکه رو به شرط اصل و کارشناسی گرفتم دوستان در تبریز کارشناس کسی هست از نزدیک ببینه