0
دسته ی شمشیر
سلام این دسته ی شمشیر ماله چه سالی است ؟ و کی ان را ساخته است ؟ روی اون از شاخ تولید شده است . جنس شاخ چی است ؟ . و بین اون ها فلز اصلی است و دایره ها هم فلز از جنس دیگر هستند . این نقطه های دور دایره ها یعنی چی ؟ تیغه ی شمشیر از قسمتی که نیست به شکل سبز است . (حالت پوسیده) . این چیز از شهر تربت حیدریه امده است ( مطمعن نیستم که ان جا ساخته شده است یا نه ) . ایا کسی میفهمد این سوالات جوابش چی است ؟ با تشکر