1
سکه های رایش مارک
سلام.
ارزش این و سکه 2 و 5 رایش مارک چقدر است؟