1
تعیین اصالت سکه دوره مربوطه
سلام و درود.
این سکه ها اصالت دارن، و اینکه مربوط به چه دوره ی هستند؟
خصوصا سکه کوچیکه رو مورد بررسی بیشتر قرار دهید
درود، از همه بزرگان بسیار سپاس گذارم.