0
دو هزار دیناری 1332
درود و عرض ادب؛
سکه دو هزار دیناری 1332 فوق با توجه به کیفتش چه ارزشی دارد؟