0
اصالت و قیمت سکه 1 دلار 1871
درود.
آیا سکه 1 دلار 1871 امریکا فوق دارای اصالت و قیمت است؟