4
یک هزار دینار 36
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید قیمت سکه یک هزار دینار ناصرالدین شاه قاجار صاحب قران بدون تاریخ فقط 36 نوشته چقدر میشه
ممنون
درود سکه شما اصالت دارد ولی تاریخ رو به این صورت ندیدم