کارشناسی انگشتر
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید جنس این انگشتر از چیست آیا ارزش مالی دارد
ممنون