0
اصالت وقیمت مدال ستارخان
سلام
لطفا اصالت و قیمت مدال ستارخان رو مشخص کنید
ممنون