0
اسکناس 1000 ریالی دماوند محمد رضا شاه
با سلام اسکناس ۱۰۰۰ ریالی دماوند سری سوم محمد رضا آیا کمیته و از چه قیمتی شروع میشود تا چند