0
سکه بنی ساج عباسیان
باسلام
سکه عباسی بنی ساج ارمنیه خلیفه المتقدر صرب ارمنستان ۲۸۵ لطفا درباره اصالت سکه نظرتون بفرمایید
ممنون میشم