0
سکه آل بویه سال ۳۳۴
سکه نقره ال بویه علی بن بویه ضرب شیراز سال ۳۳۴
کیفیت دوربین جالب نیست زوم کردم لطفا درباره اصالت این سکه اطلاعات لازم را در اختیار بنده قرار بدید
ممنون میشم