1
اصل بودن سکه ساسانی
باسلام
لطفا کمک کنید ببینم این سکه اصل میباشد
ممنون میشم.