1
سکه 1000 دیناری 1294
با سلام؛
سکه 1000 دیناری 1294 در صورت اصالت چه ارزشی دارد