0
سکه مهرداد دوم
باسلام
سکه ۴.۳ گرم وزن دارد ضرب راگا یا ری می باشد احتراما درباره اصالت این سکه اطلاعات در اختیار بنده قرار بدید؟؟؟
باتشکر