0
تشخیص شیی نامعلوم
سلام
میشه بگید جنسش از چیست و ارزشی دارد یا نه؟
ممنون از شما
سلام میشه بگید جنسش از چیست و ارزشی دارد وقیمت حدودا چند ممنون از شما