0
سکه یک سنتی لینکن
با سلام سکه یک سنتی لینکن ایران انتیک گفت تا سال ۲۰۰۹ ضرب شده پس چرا همین سکه ما 2020 هستش آیا تقلبیه