0
سکه احمد شاه دو رنگ
با سلام
آیا همچون سکه ای داریم و اگر داریم اصالت دارد و قیمت آن چقدر می ارزد
ممنون