0
قیمت حدودی
باسلام
این سکه به دست من رسیده از دوستان خواهشمندم قیمت حدودی بهم بدن