0
ارزش و اصالت سکه لیبرتی ملکه
باسلام
میخواستم ارزش و اصالت این سکه لیبرتی ملکه رو بدونم.
جناب قربانی،روی سر بند بانو کلمه Liberty حک شده اند.در تصویر واضح نیست