سکه چرچیل
سلام
میخواستم ببینم این سکه چرچیل نقره هست؟ ارزشی داره؟