0
کارشناسی سکه چکشی
باسلام
لطفا این سکه رو کارشناسی میکنید و ایا ارزش نگهداری داره؟