0
سکه دینار ۱۳۱۰
با سلام
محبت کنید بنده رو در مورد اصالت و کیفیت و قیمت سکه های دینار ۱۳۱۰ راهنمایی کنید