0
سکه 1000 دیناری احمد سلطان 1328
با سلام
سکه 1000 دیناری احمد سلطان 1328
پشت سکه چرخش 180 درجه دارد
ممنون میشم اولاً اصالت سکه
دوماً آیا ارور دارد یا نه
سوما قیمت حدودی رو لطف کنید