0
اسکناس یک و دو تومانی جدید
با سلام
اسکناس یک تومانی و دو تومانی به غیر از بانک ملی همه ی بانک ها دارند و مراحل مراجعه چطوریه؟
ممنون