0
سکه دوره اردشیر یکم
باسلام
من تو بازیافت زباله کار میکردم تو اشغالها ۴ سکه با سکه های دوران انقلاب اسلامی دیدم حالا از اصل و تقلبی بودنش هیچ اطلاعی ندارم
لطفا راهنماییم کنید