0
آیا این سکه ها اصالت دارند
سلام
من این دو سکه ای که دارم میخواستم اصالت دارند
و ارزش دارن