3
هزار تومنی و دو هزار تومنی جدید
سلام
دوستان کسی از سرنوشت آخرین اسکناس های ایران خبر دارد ؟
ده تومنی بین مردم پخش شد والان در چرخشه ، پنج تومنی بمقدار خیلی کم پخش شد الان گیر نمیاد ، دو هزار و هزار تومانی رونمایی شد ولی پخش نشد .
دوستان کسی هزارتومانی و دو هزار تومانی در آلبومش دارد؟ اصلا کسی این دو اسکناس را رویت کرده ؟ شاید هم این دو اسکناس مسیر یک ریالی دماوند را در پیش گرفتند .