0
خرید اسکناس نو
باسلام
خریدن پول نو های رایج و غیر رایج سودی دارد در اینده؟