0
اسکناس سری آخر مهر ۱۳۲۱
باسلام
ست اسکناس های رضا پهلوی سری آخر مهر ۱۳۲۱ با کیفیت متوسط چقدر میشود از بازار بخرم یا از ایران انتیک؟
ممنون