2
ابکاری سکه
سلام من یک سکه دارم میخواهم بدم ابکاری نقره بکنن نقره است ایا کار درستی است