3
دانلود کتاب سکه پژوهی صابر کهنسال
بایستگی و اثر علم سکه شناسی در بازبینی موضوعات تاریخی و تتبع و تفحص بر سکه های باستانی به عنوان یکی از باارزشترین اسناد به جای مانده، امروزه بر همگان معین و معلوم است. سکه یکی از زنده ترین و مستدلترین مدارکی است که با آن میتوان مناسبتر به تحقیق تاریخ و روشن سازی نقاط تاریک روزگار گذشته پرداخت. سکه ها مدارک دست اول باستان شناختی به حساب می آیند که مطالعه بر روی آنان روشنگر قسمت باارزشی از اقتصاد، مذهب، صنعت، هنر، خط و زبان، سیاست و فرهنگ دوران ضرب سکه برای ما میباشند. سکه پژوهی اولین رسانۀ سکه شناسی تمام الکترونیک در کشور میباشد که برای اولین بار اقدام به برگزاری سلسله نشست های مستمر سکه شناسی و انتشار مطالب ارایه شده به صورت الکترونیکی کرده است. دورۀ نخست سلسله نشستهای سکه پژوهی طی چهارده جلسه در پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به صورت کنفرانس اینترنتی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر شرکت کننده با هدف ارتقا میزان آگاهی و تشویق دلبستها به مطالعه و پژوهش در ارتباط با تاریخ این مرز و بوم به ویژه تحقیق و کنکاش مسکوکات به جای مانده از ادوار گذشته با کوشش جمعی از مجموعه داران سکه کشور برگزار گردید. این سلسله نشستها طی کتابی با نام سکه پژوهی تقدیم عزیزان می گردد.

seke-pazhooohi.pdf