0
سکه ساسانی.اصل یا جعل؟
درود بر همگی ببخشید این سکه اصله یا تقلبی(همراه با ذکر دلیل)؟مربوط به کدام پادشاهه؟
تشکر بابت پاسخگویی شما اساتید بزرگوار.