3
چاره برای جلوگیری شکستگی قالب
سلام
اگر سکه ای شکستگی قالبی داشته باشد برای جلوگیری از زیاد شدنش
چکار کنیم
ممنون از شما