اسکناس رضا شاه لاتین
با سلام
قیمت اسکناس رضا شاه لاتین به غیر از ایران انتیک در بازار چقدر است؟
ممنون