0
اسکناس پانصد ریالی سری اول
سلام
قیمت اسکناس پانصد ریالی سری اول چقدر هست به غیر از قیمت ایران انتیک