سکه ی عتیقه
سلام
ایا این سکه ماله سال ۱۸۶۱ میلادی است ؟
از نزدیک خیلی طبیعی است و حالت خیلی کهنه دارد