0
کارشناسی سکه اسلامی
باسلام
لطفا سکه زیر را از حیث اصل یا تقلبی بودن و نوع و تاریخ کارشناسی نمایید.
با تشکر
با توجه به‌ این‌ که‌ تصویر پشت سکه ناقص افتاده بود، تصویر کامل را قرار دادم.