0
قیمت سکه های اصل تمام و نیم سورین ۱۹۱۸
سلام.
این گردنبند با سکه های اصل تمام و نیم سورین ۱۹۱۸ چقدر ارزش دارد؟