0
سکه طلای ۵ پهلوی
باسلام
قیمت سکه طلا پنج پهلوی و ضرب آن را چگونه میتوان متوجه شد؟